protiPIRÁTSKÁ kandidátka - mládí a zkušenost vpřed. PRAHU DÁL ROZKRÁDAT NEDÁME!

Jsme sdružení nestraníků a nezávislých kandidátů, které nabízí Pražanům volbu nadstranického programu, zaměřeného na skutečný rozvoj hlavního města, bohužel už několik let stagnujícího. Chceme chránit hodnoty Prahy, jejího staletého ducha historického města, ale rovněž evropského města, reagujícího na výzvy 21. století v oblasti dopravy, bydlení, sociální péče, chytrého města, v němž je radost žít, vychovávat děti, věnovat se sportu či kulturnímu vyžití, ale také trávit podzim života.

Sázíme na kvalitu života občanů Prahy

Náš program


a) PROSAZUJEME otevřenou komunální politiku (transparentnost), jedině sdružení nestraníků vystaví sTOPku zákulisnímu politikaření politických stran a ODStaví pražské kmotry.

Jsme autentické sdružení nestraníků, kteří nejsou navázáni na žádné pražské kmotry či lobbisty. Naše kampaň je hrazena ze státních příspěvků, které získáváme, a dále z osobních příspěvků našich kandidátů, které pravidelně zveřejňujeme. Jsme proto zcela nezávislí! Spojuje nás náš program, který jsme se zavázali dodržovat a v zastupitelstvu prosazovat.

b) STOJÍME ZŘETELNĚ PROTI KORUPCI, prosadíme účinná opatření v boji proti klientelismu a úplatkářství, POTLAČÍME zbytečnou byrokracii.

Korupce či klientelismus, prosazování kamarádů oproti transparentním pravidlům nesmí mít v Praze žádnou šanci. Prosadíme nominaci odborníků do pražských firem na základě výběrových řízení a do poradních orgánů zastupitelstva a pražské rady tzv. nominačním statutem. Výkon těchto funkcí a odbornost zástupců Prahy bude hrazena z rozpočtu města, protože nejhorší varianta pro naše město je politicky dosazený nekvalifikovaný jedinec v orgánech města. Odborníky musí město zaplatit, což se mu vrátí v úsporách a odborném řízení městských firem.

c) ZASADÍME SE O OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a hodnot, na nichž se po staletí rozvíjela Praha a získala svůj jedinečný ráz, nehodláme se chovat jako středověcí či moderní piráti, olupující či zneužívající hodnoty a vlastnictví vytvořené jinými.

Budeme naopak chránit duševní vlastnictví a investovat do něj. Proto zřídíme investiční fond rozvoje duševního vlastnictví, který bude speciálně určený na podporu nejen mladých talentů a nadějných projektů. Půjde ovšem i o klasický investiční fond, Praha bude nejen podporovat veřejně prospěšné projekty, ale i mít případné příjmy z investic do úspěšných projektů.

Veřejná prostranství budeme cíleně kultivovat, konat veřejné architektonické či výtvarné soutěže se zastoupením jak odborné veřejnosti, tak v místě žijících občanů. Revitalizujeme parky, veřejnou zeleň a plácky před domy či vnitrobloky. Speciálně pro vnitrobloky máme připraven ucelený koncept řešení rekonstrukcí s využitím vodních ploch na dešťovou vodu, malých prodejních jednotek (konzumů), dětských hřišť a odpočinkových ploch pro setkávání a kulturní akce.

Ročně budeme investovat do údržby a rekultivace vnitrobloků, které vlastní Praha či její městské části. Přispějeme také na prokazatelné výdaje rovněž bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytů.

d) URYCHLENĚ BUDEME ŘEŠIT palčivé problémy Prahy, zapříčiněné neprofesionální správou města , jako je nedostatek bytů pro mladé a starší spoluobčany, dopravní kolaps Prahy a nedostatečná sociální péče pro staré a nemohoucí spoluobčany (jak terénní sociální péče, tak nedostatek míst v domovech a sociálních ústavech).

Doprava v Praze - první priorita všech priorit. Zaměříme všechny síly na dobudování vnějšího pražského okruhu a rozšíření sítě pražského metra.

Bytová politika - budeme se snažit o dohodu s investory na nesporných projektech a vyjít jim vstříc a rozhýbat trh s nemovitostmi, dnes zmražený tím, že se nestaví. S podporou státu chceme také investovat do industriálních zastavěných pozemků, často opuštěných a dohodnout se s jejich vlastníky na odkupu (dle inspirace ze zahraničí chceme spustit v této oblasti PPP projekty). Zde lze stavět poměrně rychle. Zaměříme se na startovací byty a sociální bydlení i komunitní domy pro seniory.

Sociální péče - posílíme terénní sociální péči, tzn. nasměřujeme pomoc lidem v bytech s obstaráváním svých denních potřeb. Musíme myslet na sociálně slabé, pro které ale Praha nemá dostatečnou kapacitu v domovech se seniorskou péčí. Zároveň urychleně zahájíme výstavbu komunitních domů se zajištěnou péči pro seniory. Není nic horšího, než když se o těžce pohyblivého seniora nepostarají ani děti, ani nepomůže stát či město.

e) BUDEME investovat do vzdělávání, umění (kultury) a podpory zdravého životního stylu.

Jedna z mála oblastí, kde se daří držet standardy, jsou pražské základní a střední školy. Proto je chceme dále podpořit. Nedostatek míst ve školkách chceme řešit rozšířením kapacit stávajících zařízení nebo modulárním systémem napojením na současná zařízení. Zdravý životní styl budeme podporovat alespoň v současném rozsahu.

f) ÚZKOU SPOLUPRACÍ s neziskovým a občanským sektorem a městskými částmi nastartujeme řadu prospěšných projektů, vyrůstající z potenciálu a tvořivosti občanů Prahy.

Neziskový a občanský sektor je naším hlavním partnerem, ale stejně tak i soukromý investor. Hlavní město bohužel velmi často bojuje se svými městskými částmi, namísto aby jim naslouchalo a jednalo. Vytvoříme platformu pro pravidelný dialog se soukromou sférou, městskými částmi a neziskový sektor.

g) USILUJEME o šetrnost v hospodaření se zdroji (finančními, lidskými) i k životnímu prostředí.

Víte, že jen v r. 2017 Praha skončila v ohromném přebytku hospodaření - téměř 8 miliard korun? To nejsou uspořené peníze, ale promarněné šance rozumně investovat do lepšího života pro občany Prahy. Praha neumí investovat, nevyužívá dostatečně kapacity místních obyvatel. Praha je sídlem mnoha odborníků všech profesí, má mnoho význačných architektů a architektek mladé i střední generace, kteří palčivé problémy znají a mohou je pomoci vyřešit. Nastartujeme veřejné investice do obnovy městské infrastruktury, zajištění dostupnosti služeb, zvýšení bezpečnosti občanů a dalších oblastí.

h) Chceme Prahu rozvíjet jako kulturní metropoli Evropy a sportovního vyžití.

Vytvoříme různé kategorie kulturního a sportovního vyžití, od nejvyšších až po lokální, kterým bude přidělována podpora v závislosti na předem známých kritérií. Zároveň rada či zastupitelstvo budou moci podpořit určitý objem společensky významných projektů s veřejnou podporou.

© 2018 SD-SN. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!