Rozhovor s lídrem protiPIRÁTSKÉ kandidátky architektem Josefem Vranou

ProtiPIRÁTSKÁ kandidátka je zvláštní název volebního hnutí. Proč jste se dali dohromady? Někteří novináři si Vámi vedenou kandidátku nedokáží zařadit.

Bylo to úplně spontánní rozhodnutí, kdy jsme seděli několik nás autorů a povídali si o politice. Zejména nás překvapila propaganda pirátské strany, která neuznává duševní vlastnictví, potažmo autorská práva jako taková. Vytvořili jsme proto tuto kandidátku, která akcentuje to, že na tvořivém potenciálu nadaných lidí se po staletí formovala tvář a duch Prahy. Že to byli čeští králové a další mecenáši, kteří cíleně zvali do Prahy ty nejlepší mozky, aby naše město zvelebili - a tito lidé mu vtiskli svými nápady osobitou autorskou tvář. Někteří členové pirátské strany se domnívají, že použít či přiživit se na práci někoho jiného je normální, a to se nám nelíbí. Jako příklad lze uvést dlouholetý spor firmy Lego s Českou pirátskou stranou, který skončil rozhodnutím Ústavního soudu ČR, ve kterém Piráti v roce 2017 prohráli. Bylo to naše vlastní rozhodnutí, že se musíme ozvat a stavíme volební kandidátku.

Proč by lidé měli volit právě protiPIRÁTSKOU kandidátku?

My jsme sdružení nestraníků, jsme nezávislí kandidáti na velkých politických stranách. Nejsme ovládáni žádnými stranickými sekretariáty, spojuje nás výzva kandidovat pro Prahu bez napojení na kmotry. A jak jsem uvedl, nesouhlasíme s ideologií PIRÁTŮ, že vše bude veřejné, že se duševní vlastnictví nemá chránit, že někdo jiný smí bez uzardění parazitovat a využívat práci někoho jiného.

My, nabízíme Pražanům volbu nadstranického programu, zaměřeného na skutečný rozvoj hlavního města, cílíme na ochranu hodnot Prahy, jejího staletého ducha historického města, ale rovněž evropského města, reagujícího na výzvy 21. století, jako jsou doprava, bydlení, sociální péče... Praha kdysi bývala a opět by měla být obrovskou líhní talentů. Dlouhodobě se vytrácí odbornost, strategické plánování a postrádáme plnohodnotné nasazení lidí pro Prahu za jasně daných podmínek a bez kumulace funkcí.

Co je největší problém Prahy?

Praha v posledních letech zaostává prakticky ve všech směrech, přitom ale stále Praze přibývá počet obyvatel, vrší se problémy, které se už dávno měly řešit. Nepochybně největší problém Prahy je doprava, dále neschválený územní plán, od něhož se odvíjí mnohé další problémy - doprava, bydlení, zóny pro sport, zeleň apod.

Jak byste ho chtěl řešit?

Územní plán - tzv. metropolitní plán je připravován řadu let, ale stále nebyl přijat. Jeho neexistence působí řadu konkrétních praktických problémů. Je důležité znát stanovisko veřejnosti, dotčených institucí, ale jednou ty nekonečné diskuse musí přestat a rozhodnout zastupitelstvo. Pokud bych se mohl podílet na schvalování územního plánu, navrhnul bych po vzoru volby papeže, aby se po opatření všech stanovisek se zastupitelstvo sešlo a nerozešlo tak dlouho, dokud se nedohodne na novém územním plánu.

Mělo by město aktivně podpořit výstavbu nových bytů?

Pokud jde o bydlení, Praha má dostatek území, dokonce industriálních brownfieldů, které po rekultivaci lze velmi jednoduše použít na stavbu. Praha by se měla snažit dohodnout se investory a vyjít jim vstříc, ceny vzhůru tlačí nedostatek nových bytů, proto je v zájmu Prahy iniciovat urychlenou výstavbu, kde je to možné, a to jsou například zmíněné brownfields, kde lze stavět poměrně rychle. Snížily by se ceny. Musíme se ale také zaměřit na startovací byty a sociální bydlení i byty pro seniory.

Chtěl byste v příštích 4 letech zahájit nějaké nové dopravní stavby?

Ano, dostavět vnější pražský okruh a výstavba metro D až do Jesenice a prodlužování všech ostatních linek metra až za hranice současné Prahy. Největší příliv pracujících do Prahy tvoří dojíždějící zejména ze Středočeského kraje, ale za čtyři roky se Praha v dopravních projektech příliš nepohnula. Potřebujeme stavět nové kapacitní P&R parkoviště i na území Středočeského kraje a motivovat lidi, aby do vnitřní Prahy nejezdili auty a využívali kolejovou dopravu. Je faktem, že zejména v dopravě byly promarněné poslední ne čtyři roky, ale vlastně desetiletí.

Jak konkrétně byste chtěl zlepšit život obyvatel Prahy?

Kromě už uvedeného řešení urychlené výstavby v dohodě s investory, projednání územního plánu a dostavby pražského okruhu chceme více podporovat kulturní a sportovní vyžití Prahy, kultivaci veřejného prostoru. My si skutečně vážíme práce jiných, chceme chránit duševní vlastnictví a dál rozvíjet Prahu, kde si lidé nemusí bát vyjít ven a bavit se. Náš program je poměrně detailní, chceme zřídit investiční fond, který by se zaměřil právě na mladé talenty, na zajímavé projekty, ale s podílem Prahy na výsledku, tzn. i případném výnosu. To je fér, investovat a mít zároveň podíl na úspěchu pro Prahu. Ale myslíme i na detaily typu rekultivace vnitrobloků a plácků vnitřní Prahy.

Děkuji za rozhovor.

Ptal se Petr Heinzl, volební zmocněnec